Zorgkwartier te Ommen

In Ommen stond het voormalige gebouw, van de toen nog Rijkspolitie, al enige tijd te wachten op een nieuwe gebruiker. Het kantoorpand bestond uit twee bouwlagen en een losstaande schietbaan. Voor de nieuwe gebruikers bestaande uit een huisartsenpraktijk, fysiotherapie en dependance ziekenhuis moeste het gebouw grondig gerenoveerd worden en samengesmolten worden tot 1 gebouw. Middels een nieuw centraal entreegebouw, waar ook de centrale wachtruimten gesitueerd zijn, heeft het gebouw een geheel nieuw gezicht gekregen. De indeling is gewijzigd en de installaties zijn vernieuwd en duurzaam, een nieuw zorgcentrum klaar voor de toekomst.