Expositiecentrum Casa Casla

(overig en prijsvragen)

Een drijvend expositiecentrum voor architectuurcentrum Casla in Almere. Een prijsvraagontwerp ontworpen door het samenwerkingsverband architectuurmak(k)ers. De situering in het water hebben we gebruikt om een drijvend gebouw voor exposities en bijeenkomsten te ontwerpen. Dat biedt de mogelijkheid om vrij eenvoudig een beweeglijk gebouw te maken. In dit geval een telescopisch gebouw dat uit- en ingeschoven kan worden al naar gelang de ruimtebehoefte. Met in het midden een dichte kern waarin de ondersteunende functies zijn opgenomen.