CPO Apeldoorn

(woningbouw en prijsvragen)

Voor een architectenselectie voor een CPO project in Apeldoorn hebben we een visie ontwikkeld waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de groene kwaliteiten in de omgeving: een beek, een wadi en een groenstrook aan de ‘achterzijde’. Door deze onderdelen in te richten als een prettige collectieve verblijfruimte, aansluitend op de prive-tuinen wordt de ruimte om de woningen heen ervaren als behorend bij de tuin, en gaan ze als ontmoetingsruimte functioneren. De woningen spelen hier op in met een mooie overgang tussen binnen- en buitenruimte  met een strakke, eigentijdse vormgeving. De voorzijde van de woningen meer gesloten van karakter en de achterzijde meer transparant en open naar het collectieve binnenterrein.

Het plan is ontwikkeld binnen het collectief Architectuurmak(k)ers, in samenwerking met landschapsarchitect Remco Rolvink.