Samen sterk

we've got the skills!

SKILL Architectuur en Studio JK werken samen!

De samenwerking biedt de kans om de naam nog verder te vestigen in een grotere regio en het portfolio verder te verrijken en te verbreden. Beide bureaus vinden elkaar in het streven naar architectonische en bouwkundige kwaliteit en aandacht voor de mens achter het gebouw. Het is de ambitie om gebouwen te ontwerpen die kwaliteit toevoegen aan de gebouwde omgeving en voor elke opdrachtgever op maat zijn ontworpen. Thema’s als duurzaamheid, circulariteit en biobased bouwen staan hoog in het vaandel bij onze projecten. De samenwerking biedt kansen om verder te bouwen aan deze ambitie. 

Contact